Tekirdağ Hayrabolu'da 5.9 milyon TL'ye satılık fabrika!

Hayrabolu icra dairesi, Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçesi'nde bulunan sanayi binası ve arsası vasıflı yeri satışa çıkardı. İhalesi 28 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan taşınmazın bedeli 5 milyon 916 bin 196 TL olarak belirlendi.

Hayrabolu icra dairesi, Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçesi'nde bulunan sanayi binası ve arsası vasıflı yeri satışa çıkardı. İhalesi 28 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan taşınmazın bedeli 5 milyon 916 bin 196 TL olarak belirlendi.
 
T.C HAYRABOLU İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
 
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçesi llyas Mahallesi .Ortabağlar mevkii ADA: 578 PARSEL: 8 de Hayrabolu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi Aydın Sokak No. 2 adresinde " Bordo Doküman ve Atık Geri Dönüşüm Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş." adına kayıtlı 20.210,00.- metrekare miktarlı 1 KATLI A,B,C,D,E ve 2 katlı f bloklarından oluşan SANAYİ BİNASI VE ARSASI, Taşınmaz Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almaktadır.
 
Taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde:"lcra satışları dahil 3. kişilere devri halinde OSB den uygunluk şartı aranacaktır." 22.05.2008 tarih ve 2604 yevmiye no. beyanı bulunmaktadır.
 
Taşınmazın ulaşımı: Hayrabolu şehir merkezinden Uzunköprü Caddesi üzerinde Organize Sanayi Bölgesi istikametine yaklaşık 5 km mesafededir.. Ulaşımı kolay, iyi ve rahattır. Taşınmazın konumu ve yakın çevresinin yapılaşma bilgileri: Yakın çevresinde, Akbaş Kablo Fabrikası, Aka Boya Fabrikası ve seyrek olarak çeşitli türde üretim yapan fabrika ve imalathaneler ile inşaatları devam eden sanayi yapıları bulunmaktadır. Taşınmazın imar durumu: Parselin Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sanayi alanında kaldığı, ayrık nizam E=0,50 H=Serbest (Teknolojinin gerektirdiği yükseklik) olduğu görüldü. Ön bahçe mesafesi 22 mt, yan bahçe mesafes: 12 mt, arka bahçe mesafesi 20 mt dir. Tesiste yer alan yapılar yeni yapı olup herhangi bir hasara rastlanmamıştır. Yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir yapılardır. Bölge 3. derece deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır.
 
Çap belgesi ile arsanın uygunluğu: Hayrabolu OSB İmar Paftasından ve vaziyet planından yapılan incelemede taşınmazın yerine uygunluğu belirlenmiştir.Yapıların projelerine uygun olduğu, F blokun arka kısmında demir ve sac malzemelerden arıtma tesisi ve betonarme atık su deposu yapıldığı tespit edilmiştir, taşınmaz üzerindeki yapılar için etaplar halinde A blok için 06.07.2013 tarih ve 2013/3 nolu, B blok için 06.07.2013 tarih ve 2013/4 nolu, C blok için 06.07.2013 tarih ve 2013/5 nolu, D-E-F bloklar için 09.09.2013 tarih ve 2013/10 nolu yapı ruhsatlarının alındığı; yine etaplar halinde A blok için 11.12.2013 tarih ve 2013/5 nolu, B blok için 11.12.2013 tarih ve 2013/6 nolu, C blok için 11.12.2013 tarih ve 2013/7 nolu, D-E-F bloklar için 14.07.2014 tarih ve 2014/4 nolu yapı kullanma izni alındığı tespit edildi.
 
Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi, Hayrabolu-Uzunköprü karayolu üzerinde, 100 Ha büyüklüktedir. Bölgenin topografyası genellikle güneye eğilimlidir. OSB içerisinde 12.000 metrekare fuar alanı, 18.000 metrekare çıraklık eğitim merkezi, 21.000 metrekare idari tesis, 5.000 metrekare teknik altyapı alanı olarak ayrılmıştır. Ayrıca parselasyon hazırlıklarında 1.000 metrekare idare binası, 1.000 metrekare ticari tesisler, 1.000 metrekare sosyal tesisler, 200 metrekare güvenlik binası, 300 metrekare sağlık binası, 300 metrekare itfaiye binası yapılması planlanmıştır. Sanayi parsellerinde Emsal=0,50 dir. Binalar teknolojinin gerektirdiği yükseklikte yapılabilir. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesinin ilk kuruluş protokolü 01/06/1994 tarihinde yapılmıştır. OSB, Hayrabolu Belediye sınırı içinde kalmaktadır. Bölge üzerinde 100 Ha alan üzerinde 47 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parseller üzerinde 14 sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. 15 yeni sanayi tesisinin yatırım süreci devam etmektedir. Geriye kalan parsellerin tümü firmalara tahsislidir. Hayrabolu OSB D100 (E-5) karayoluna 30 km, TEM otoyoluna 27 km, Tekirdağ limanına 60 km, Çorlu sivil hava limanına 95 km, İstanbul Atatürk Havalimanına 185 km, Alpullu tren istasyonuna 23 km mesafededir.
 
Ana gayrımenkulün özellikleri: Taşınmaz topoğrafik olarak orta eğimlidir. Ön cephesi imar yolu olup Aydın Sokaktır. Bölgede tüm altyapılar vardır. Taşınmazın çevresi ince sıvalı beton duvar ile çevrilidir. Fabrikanın ön, yan ve arka bahçe alanları beton zemindir ve açık depolama alanı olarak kullanılmaktadır, bahçe alanlarının, fabrika içinin ve bodrum kattaki alanlarında hammadde olarak kullanılan pet ve plastik ambalaj atıklarından ibaret çöp yığınlarının olduğu görüldü. Tesis A-B-C-D-E-F bloklar olmak üzere F blok 2 holden, diğer bloklar birer holden ibaret olup tesisin tamamı 7 holden oluşmaktadır. Fabrika yapısı beton prefabrik sistemde beton makaslı olarak inşa edilmiştir. Hollerde makas altı yüksekliği 8 mt, makas açıklığı 22 mt, kolon aks araları 8,15 mtdir. Blokların hepsi aynı kottadır. Bodrum katta depo olarak kullanılan otopark ve sığınak 2549,41 metrekare , A blokta 194,62 metrekare ara kat olmak üzere A-B-C-D-E-F bloklarda 8924,56 metrekare olmak üzere yasal alan olarak tesis toplam 11.668,59 metrekare büyüklüktedir. Yan bahçede F blok yanında 1 adet bina tipi trafo bulunmaktadır. Ancak içi boş durumdadır. Proje harici olarak 144,40 metrekare betonarme sistemde inşa edilmiş atık su deposu; 132,49 metrekare demir ve sac malzemelerden yapılmış arıtma tesisi bulunmaktadır. FABRİKA BÖLÜMÜ: 2/C grubu yapıdır. 8924.56 metrekare büyüklüktedir. Beton prefabrik sistemde beton çatı makaslı olarak inşa edilmiştir. Zeminler düzleştirilmiş beton zemindir. Bazı hollerin araları kısmen brüt beton panel duvarlarla bölünmüştür. Dış yüzeylerdeki duvarlar brüt beton paneldir. Çatı örtüsü sandviç paneldir. Aydınlatma tavandan elektrikle sağlanmaktadır. Ayrıca çatıdan güneş ışığı için şeffaf malzemeden aydınlatma yerleri bırakılmıştır. Tesis kapıları trapez sac panelden sürgülü olarak imal edilmiştir. Pencereler pvc malzemedendir. Yapının içi ve dışı brüt beton olup boyasızdır. Üretim bölümünde ısıtma sistemi yoktur.
 
D blok içinde 3 kabinden oluşan basit olarak duvarları ytong malzemeden inşa edilmiş wc bulunmaktadır. Wc zeminleri seramik kaplama, duvarları tavana kadar fayans kaplama olup kapıları pvc malzemedendir. Ayrıca fabrika alanı içinde bir adet içi boşaltılmış olan elektrik panosu bulunmaktadır.
 
Ara kat: A blokta ön tarafta mimari projesinde bulunan 194,62 metrekarelik ara kat prefabrik beton sistemle oluşturulmuştur. Ara kata fabrika içinden demir merpen ile çıkılmaktadır. Ara kat uzun bir hol ve 4 göz ofis odasından ibarettir. Hol ve oda zeminleri laminant kaplama, duvarlar plastik badana, tavanlar asma tavanın Pencereler pve malzemeden, kapılar ahşap amerikan kapıdır. Pis bir haldedir. Mevcut haliyle kullanılır durumda değildir. İdari bölümlerde ısıtma sistemi sökülüp alınmıştır.Ara katın zemin kattaki alt bölümünde mimari projede işçilerle ilgili sosyal tesis olarak gösterilen kısmın bölme duvarları sökülerek alınmış, odalar kaldırılmış ve bu kısım boş bir alana dönüşmüştür. F blok altında projesinde kapalı otopark ve sığınak olarak gösterilen, yerinde depolama alanı olarak kullanılan 2.549,41 metrekare büyüklüğünde bodrum kat bulunmaktadır. Bodrum katın kapısı trapez sac panelden sürgülü olarak imal edilmiştir. Bodrum kat betonarme karkas sistemde İnşa edilmiştir. Zemin, duvarlar ve tavan beton yüzeylerdir. Ayrıca sıva ve boya yapılmamıştır. ATIK SU DEPOSU: 1/B grubu bir yapıdır. Betonarme perde duvarlı olup F blok arkasında yan bahçe içerisindedir. 144,40 metrekare büyüklüktedir. 3 mt yüksekliğindedir. ARITMA TESİSİ: 2/B grubu yapıdır. Çelik konstrüksiyonlu olup basit tarzda inşa edilmiştir. F blok arkasında yan bahçe içerisindedir. 132,49 metrekare büyüklüktedir. Yapı üzerinde bulunan çatısı ve çatı örtüleri sökülerek alınmıştır. Herhangi bir motor akşamı kalmamıştır. Üzeri açık olduğundan çürümeye yüz tutmuştur. Tesis bünyesinde bulunan metal dolaplı elektrik panosunun içi boşaltılmıştır. Taşınmaz üzerindeki tesisin tüm yapıları ve arsası ile birlikte 
 
TOPLAM :5.916.196 TL değer üzerinden satışa çıkarılmıştır.
KDV Oranı:  Yüzde 18
 
1.Satış Günü : 28/09/2016 günü 14:00 -14:10 arası
 
2.Satış Günü : 24/10/2016 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri: HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
 
OSB SATIŞ İLANINA EKLENECEK HUSUSLAR : Satışa konu olan taşınmazın, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde olması sebebiyle 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi'nin 109.maddesinde belirtilen "Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir" hükmü uyarınca Hayrabolu Organize Sanayi Bölge-si'nden celbedilen yazıda; bu OSB'nin "Karma OSB" olduğu, satışa iştirak edeceklerin OSB Kanunu hükümleri gereği mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacını taşıması, kuracağı ve/veya isleteceği tesisin OSB Uygulama Yönetmeliği 101. ve 102. Maddesine aykırı olamayacağı, yasa gereği katılımcı sıfatını kazandıktan sonra OSB Kanunu ve Yönetmeliklerinin öngördüğü tüm şartları ve Yönetim Kurulu Kararlan'nı kabul etmiş sayılacağı hususlarının bildirilmesi gerektiği, satışa katılmayı düşünen alıcıların, satış tarihinden önce Hayrabolu OSB'ye müracaat ederek yatırımların uygun olup olmadığını öğrenebilecekleri, Hayrabolu OSB'de halihazırda tekstil boyahanesi ve metal (demir ve demir dışı) döküm tesislerinin kurulmasına ve isletilmesine izin verilmediği anlaşılmaktadır. Hayrabolu Olağan Genel Kurulu'nda alınan karara göre; yeraltı sularını tüketen tekstil boyahaneleri, temiz ve kesintisiz enerji sistemini bozan döküm tesisleri, bölge altyapısına zarar verebilecek ya da özellikle baca emisyon konusunda çevreye zarar veren kimya tesisleri ve her türlü geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına izin verilmediği bildirilmiştir. Ayrıca Yasa ve Bakanlık Kararı uyarınca sanayi parsellerinin birden fazla kişiye (hisseli olarak) satışının uygun olmadığı, satış esnasında bu hususların gözönünde bulundurulması gerektiği bildirilmiştir.
 
TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN ÖZEL HUSUSLAR :
 
İhaleye iştirak edeceklerin Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde öngörülen nitelik ve-kosulları taşıması gerekmekte olup, ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip ola-rak.bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
 
Satışa konu taşınmaz Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi ( Karma ) sınırları içerisinde kalmakta olup, bu-gayrimenkul 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi-dir.Satısa iştirak edeceklerin OSB Kanunu hükümleri gereği mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma ve isletme amacını taşıması, kuracağı ve/veya isleteceği tesisin OSB Uygulama Yönetmeliği 101. ve 102. Maddesine aykırı olmaması gerekmektedir.
 
Bu hükümler dışında halihazırda Hayrabolu OSB içinde tekstil boyahanesi ile metal (demir ve demir dışı) döküm tesislerinin kurulmasına ve isletilmesine izin verilmemektedir. Yasa gereği katılımcı Sıfatını kazandıktan sonra, OSB Kanunu ve Yönetmeliklerinin öngördüğü tüm şartları ve Yönetim Kurulu Kararlandı kabul etmiş sayılacaktır. Satışa katılmayı düşünen alıcıların, satış tarihinden önce Hayrabolu OSB'ye müracaat ederek yatırımların uygun olup olmadığını öğrenebileceklerdir. Sanayi parsellerinin hisseli olarak satışı ve tescili uygun değildir.
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kurulamayacak tesisler MADDE 101 -
 
(1)OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
 
a)Karma ve ihtisas OSB'lerde;
 
1)Ham petrol rafinerileri,
 
2)Kömür veya bitümlü sistin sıvılastırıldıgı ve gazlastırıldıgı tesisler,
 
3)Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
 
4)Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
 
5)Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
 
6)Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve islenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzerirad-yoaktif atık tesisleri,
 
7)Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
 
8)Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
 
9)Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüsü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin veri-len;kullanılmıs yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik,ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam,iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürü-ne.çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlastırıl-ması,kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
 
b)Karma OSB'lerde;
 
1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,
 
2)Petrokimya kompleksleri,
 
3)Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
 
4)Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten-yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
 
5)Zirai mücadele ilaçlan için hammadde üretimi yapan tesisler,
 
6)Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
 
7)Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
 
8)Talk, baht, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
 
(2)OSB; Karma OSB'lerde yukarıda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yasam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir." Temel şartlar
 
MADDE 102 - (1) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
 
a)Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
 
b)Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
 
c)Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, 
 
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması
 
İşbu taşınmazların satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olup İİK. .nun 127. Maddesi gereği işbu satış ilanı tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçeceği" ilan olunur.
 
 
Satış şartları :
 
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
 
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 
6-Organize Sanayi Bölgesi Uygulama yönetmeliğinin 101 Maddesinde Organize Sanayi Bölgesinde Kurulamayacak tesisler hükme bağlanmış olup, Müdürlüğümüz dosyasında mevcuttur. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/246 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 
 
kaynak,emlakkulisi

Maltepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında son durum!...

Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar geniş bir hizmet skalası geliştirdiklerini söyledi. Kılıç: "Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük ve Esenkent’te kentsel dönüşüme ada bazında bir yerinden başlamak istiyorum." dedi. 23 Şubat 2016, Salı / 13:24 Kentsel Dönüşüm Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç Kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar geniş bir hizmet skala...

Gülsuyu-Gülensu planları meclis gündeminde!...

Maltepe’de yaşayan Tokatlılarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçe meydanını rahatlatmak için sunulan projemiz Büyükşehir’in gündeminde. Ayrıca Gülsuyu-Gülensu planları da öncelikli gündeme alındı. 25 Şubat 2016, Perşembe / 14:51 İmar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dernekler buluşması kapsamında Tokat Turhal Kat Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve va...

Ali Kılıç'tan Gülsuyu-Gülensu planları açıklaması!...

Giresunlularla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gülsuyu-Gülensu planlarının geri gönderildiğinde” yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Meclisi’nin planı reddetmediğini açıkladı 28 Mart 2016, Pazartesi / 11:48 İmar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dernekler buluşması kapsamında Gülsuyu’nda bulunan Giresunlular Görele Arduç Dayanışma Dern...

E - BÜLTEN ÜYELİĞİ

En güncel gelişmelerimizden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayın ve kayıt olun...
KAYDET
COPYRIGHT © 2014 ARSLAN EMLAK. ALL RIGHTS RESERVED.
GİZLİLİK POLİTİKASI